วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

             ตามที่สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) หนึ่งในสมาชิกของสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานชาติ (International Abacus and Mathematics Association : I.A.M.A) ร่วมกับสถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากจำนวนผู้ร่วมเข้าแข่งขันกว่า 400 คน จากทั่วประเทศ
            
             มีนักเรียนจากโรงเรียนธัญวิทย์ ได้รับรางวัลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด.ญ.ปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม ชั้น ป.3/4   (เหรียญทอง ประเภทจินตคณิตวัดระดับ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี),(ชนะเลิศ ประเภทคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 6 ปี)

2. ด.ช.ณกรณ์ ใกล้กลาง ชั้น ป.2/2   (เหรียญทอง ประเภทคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี)

3. ด.ญ.ณัชทิชา ศรีเหลือง ชั้น ป.4/1   (รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 8 ปี)<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/